Spil skak online
på Skakserver.dk


Delegeretmøde 2008

Silkeborg, 23. marts

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet 2007 fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af EMT-afgift
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
    a) kasserer
    b) to medlemmer til forretningsudvalget
    c) et medlem af Skaknævnet
    d) tre suppleanter til Skaknævnet
    e) to revisorer
    f) en revisorsuppleant
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2009
9. Eventuelt

Referat i pdf

Supplerende bilag:

Hæderstegn og initiativpræmier

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.