Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 21. marts 2008

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 26. - 27. januar 2008
2. Forretningsudvalgets beretning (bilag)
3. Skakserver
4. Medlemskampagne
5. Dansk Skak Unions struktur
6. Ungdomsskak
    a) Ungdomshold-DM (bilag)
    b) Ungdomsintstruktørordning (bilag)
    c) Generel ungdomspolitik for Dansk Skak Union (bilag)
7. Seniorskak (bilag)
8. DM-reglement (bilag)
9. FIDE-gebyrer (bilag)
10. Divisionsturneringens spilledatoer 2008-09 (bilag)
11. Økonomi
    a) Unionens regnskab for 2007 og budget for 2008
12. Valg
    a) Repræsentation i FIDE og ECU (Erik Søbjerg på valg)
    b) Repræsentation i Nordisk Skakforbund (Erik Søbjerg på valg)
    c) Repræsentation i Tankesportsforbundet (Ole Block og Erik Søbjerg på valg) 
    d) Spilleudvalget (Thorbjørn Rosenlund på valg. Ole Jakobsen og Michael Bjertrup på valg som suppleanter)
    e) Ratingkomiteen (Leif Jensen på valg. Lars Rasmussen på valg som suppleant) 
    f) Dansk Skaksalgs bestyrelse (Erik Søbjerg, Henrik Knudsen og Lars Bech Hansen på valg)
13. Hæderstegn og initiativpræmier
14. Tid og sted for næste møde
15. Eventuelt

Se eller download (som pdf) ...
Referat  
Bilag 1 (Punkt 2 - Forretningsudvalgets beretning)
Bilag 2 (Punkt 6a - Ungdomshold-DM)
Bilag 3 (Punkt 6b - Ungdomsinstruktørordningen)
Bilag 4 (Punkt 6c - Ungdomspolitik)
Bilag 5 (Punkt 7 - Seniorskak)
Bilag 6 (Punkt 7 - Seniorskak, Næstved) 
Bilag 7 (Punkt 8 - DM)
Bilag 8 (Punkt 9 - FIDE-afgifter)
Bilag 9 (Punkt 10 - Divisionsturneringens spilledatoer)

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.