Spil skak online
på Skakserver.dk


Dansk Skoleskak

Dansk Skoleskak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation (grundlagt 1960). I skoleskak lærer man koncentration, selvstændighed og analytiske evner - det bruges både i skolen og i resten af livet!

Hjemmeside: www.skoleskak.dk

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.