Spil skak online
på Skakserver.dk


Pokalturnering 2006

Dansk Skak Union

Indbydelse til Dansk Skak Unions pokalfinalestævne på:
 
Best Western Hotel, Nyborg Strand
Øster Øvej 102, 5800 Nyborg
 
Pinsedag, søndag den 4 juni 2006 kl.11.00
 
Berettiget til deltagelse er 2 hold i hver række fra hver hovedkreds, der spilles i
 
Eliterække, fri tilmelding
Bredderække, hvor ratinggennemsnit må være max 1800
Juniorrække, hvor spillere der ikke er fyldt 20 år 1 januar det år stævnet finder sted kan deltage, der kan indsættes en reserve (chauffør) der ikke er under aldersgrænsen,. Denne reserve nå ikke have et
Ratingtal højere end 1699.
Betænkningstid: hver spiller 30min. pr.parti
Det er 4 mands hold, dog må der benyttes 1 reserve.
 
Alle gældende ratingtal er fra listen pr. 1 januar samme år.
( se DSUs hjemmeside, pokalturnering)
I øvrigt henvises til regler i håndbogen.
 
Jeg ser gerne der afholdes kvalifikation i hovedkredsene så tidligt, at der kan ske en tilmelding af hold senest. 28 maj 2006. på pokalturnering@skak.dk 
 
Holdlister afleveres på dagen med oplysning om:
Eliterække. Navn og klub
Bredderække. Navn, klub og ratingtal ( max 1800 i gennemsnit)
Juniorrække. Navn, alder og klub
 
Af hensyn til det gode og fortsatte samarbejde mellem DSU og Hotel Nyborg Strand anbefales det hovedkredsene, at benytte gratis buffet+ 1 øl/vand( ca. 180.kr.) som præmier til de hold der kvalificerer sig til stævnet. Der er indgået aftale med hotellet om udlevering af spisebilletter til de HK. der benytter kollektiv forplejning af deres deltagere. Der afregnes så efter frokost med hotellet.
Hovedkredsene hæfter for betalingen. Billetterne udleveres til Hovedkredsens ansvarlige leder i det ønskede antal. Enkeltpersoner kan ikke få spisebilletter udleveret.
 
Endvidere gøres der opmærksom på, at der ikke må medbringes mad- og drikkevarer på hotellet.
 
Er der en HK. der kan levere en TL. der kan styre Eliterækken, oplys venligst navn, snarest.
 
Vel mødt.
Erik G. Andresen
ansvarlig TL.
Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.