Spil skak online
på Skakserver.dk


Tilmeldte hold 2007

  Elite Bredde Junior
1.HK K41 Odysseus  
    Øbro  
2.HK Dianalund Korsør Tornved
  Skovbo Holbæk Skovbo
3.HK Sydøstfyn Frem Frem1
  Frem Nyborg Frem2
  Læseforeningen    
4.HK Ribe Bov Ribe
       
5.HK Springeren Erritsø Evans 
  Evans Springeren  
6.HK Nordre Viby Viby
  Skolerne Skolerne Tjele
7.HK Aalborg Aalborg 1 Aalborg
  Jetsmark Jetsmark Jetsmark
    Aalborg 2  
8.HK Roskilde Hillerød  
    Frederiksund  
9.HK Holstebro Herning Struer
  Herning Kjellerup Kjellerup
       
Antal 16 18 12
Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.