Spil skak online
på Skakserver.dk


Informationer

Spillested:
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5500 Nyborg
 
Aftalebetingelser med hotellet:
Der må under ingen omstændigheder medbringes mad- og drikkevarer til hotellet.
 
Tidspunkt:
Pinsedag, søndag d. 27. maj 2007 kl. 11.00
 
Deltagere:
Berettiget til deltagelse er 2 hold i hver række fra hver hovedkreds.
Det er 4 mands hold, dog må der benyttes 1 reserve.
 
Der spilles i følgende tre rækker:
Eliterække med fri tilmelding.
Bredderække hvor ratinggennemsnit må maksimum være på 1800. Hvis hold anvender reserve, gælder dette gennemsnit for de 4 højest ratede.
Juniorrække med spillere der ikke er fyldt 20 år 1. januar 2007. Der kan indsættes en reserve (chauffør) der er over aldersgrænsen. Denne reserve nå ikke have et ratingtal højere end 1699.
 
Betænkningstid:
Hver spiller har 30 minutter til hele partiet.
 
Ratingtal:
Alle gældende ratingtal er fra listen pr. 1 januar 2007.
(ses på Dansk Skak Unions hjemmeside under pokalturnering)
 
Regler for turneringen:
Skakhåndbogen, afsnit 5.3 og 5.4.
 
Indsendelse fra hovedkredsene af resultatet af kvalifikationsstævnerne: 
Hovedkredsens turneringsleder indsender straks efter kvalifikationsstævnet en oversigt over hvilke klubber/hold, der deltager i finalestævnet til undertegnede på email: pokalturnering@skak.dk
 
Sammen dette anføres hvilke hold hovedkredsen betaler buffet + 1 øl/vand for.
 
Holdlister:
De enkelte hold / klubber bekræfter senest mandag d. 21. maj deres tilmelding med oplysningerne:
  • Eliterækken - spillernavne
  • Bredderækken – spillernavne og ratingtal
  • Juniorrækken – spillernavne og alder. Spilles med reserve, hvor junioraldersgrænsen er overskredet, anføres dette.

Ved tilmelding ønskes også oplyst et mobil tlf. hvorpå 'holdet' kan kontaktes på selve spilledage, fx under transporten dertil.

Disse oplysninger sendes på email til: pokalturnering@skak.dk
 
Stærk opfordring til hovedkredsene:
Af hensyn til det gode og fortsatte samarbejde mellem Hotel Nyborg Strand og Dansk Skak Union anbefales det hovedkredsene, at benytter hotellets tilbud om buffet + 1 øl/vand (pris ca. 180,00) som præmier til de hold der kvalificerer sig til stævnet.
 
Der er indgået aftale med hotellet om udlevering af spisebilletter til de hovedkredses hold, som benytter denne kollektive forplejning af deres deltagere.
 
Hovedkredsene hæfter for betalingen.
 
Billetterne udleveres til de holdenes ansvarlige ledere i det aftalte antal under stævnet.
 
Turneringsleder:
Finn Larsen
Tlf.: 86 43 46 47
Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.