Spil skak online
på Skakserver.dk


Skak på tværs

 


   

Se mere på bogens egen hjemmeside

Dansk Skak Unions tilbud til elever og lærere om at bruge skakspillet som indgangsvinkel til emner og projekter i skolen.

Skak på Tværs indeholder foruden klassiske skakpartier mange eksempler på skakkens påvirkning gennem litteratur, politik og kulturhistorien.

 

 

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.