Spil skak online
på Skakserver.dk


Ældre turneringer

Vil du hjælpe med at indtaste ældre turneringer, kan du kontakte den IT ansvarlige

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.