Spil skak online
på Skakserver.dk


Programmer

Rundelægning og ratingberegning

På Nettet findes mange gode tilbud om skak-software. Det gælder både programmer til turneringsledelse, ratingberegning, tidsskrift- og webside-produktion -  foruden skakspillende programmer. Frank Petersen, Aabenraa, og Eric Bentzen, Nørresundby, har bidraget til den følgende oversigt over software for skak-organisatoren, og på deres hjemmesider...

Aabenraa:  http://home5.inet.tele.dk/robsoft/
Nørresundby: http://www.enpassant.dk

...findes mange nyttige programmer.

Også via 'Links' og 'Skakspil på Nettet' på DSU-forsiden kan man med fordel gå på jagt efter software.

Information om software findes også på  Seagaard - Anmeldelser af skakartikler

Dansk Skak Union arbejder på en formel godkendelsesprocedure vedr. programmer til turneringsledelse, men endnu er den ikke i kraft.
Oplysninger om software kan sendes til webmaster@skak.dk

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.