Spil skak online
på Skakserver.dk


Danmarksmestrene

2012: Sune Berg Hansen
2011: Allan Stig Rasmussen
2010: Allan Stig Rasmussen
2009: Sune Berg Hansen
2008: Peter Heine Nielsen
2007: Sune Berg Hansen
2006: Sune Berg Hansen
2005: Sune Berg Hansen
2004: Steffen Pedersen
2003: Peter Heine Nielsen
2002: Sune Berg Hansen
2001: Peter Heine Nielsen
2000: Curt Hansen
1999: Peter Heine Nielsen
1998: Curt Hansen
1997: Lars Bo Hansen
1996: Peter Heine Nielsen
1995: Jens Kristiansen
1994: Curt Hansen
1993: Lars Bo Hansen
1992: Carsten Høi
1991: Erling Mortensen
1990: Erik Pedersen
1989: Erling Mortensen
1988: Lars Schandorff
1987: Erling Mortensen
1986: Carsten Høi
1985: Curt Hansen
1984: Curt Hansen
1983: Curt Hansen
1982: Jens Kristiansen
1981: Erling Mortensen
1980: Ole Jakobsen
1979: Jens Kristiansen
1978: Carsten Høi
1977: Bjørn Brinck-Claussen
1976: Bo Jacobsen
1975: Gert Iskov
1974: Ulrik Rath
1973: Børge Andersen
1972: Svend Hamann
1971: Ole Jakobsen
1970: Bjørn Brinck-Claussen
1969: Ole Jakobsen
1968: Børge Andersen
1967: Børge Andersen
1966: Bjørn Brinck-Claussen
1965: Sejer Holm Petersen
1964: Bent Larsen
1963: Bent Larsen
1962: Bent Kølvig
1961: Eigil Pedersen
1960: Jens Enevoldsen
1959: Bent Larsen
1958: Børge Andersen
1957: Palle Ravn
1956: Bent Larsen
1955: Bent Larsen
1954: Bent Larsen
1953: Eigil Pedersen
1952: Chr. Poulsen
1951: Eigil Pedersen
1950: Poul Hage
1949: Poul Hage
1948: Jens Enevoldsen
1947: Jens Enevoldsen
1946: Bjørn Nielsen
1945: Chr. Poulsen
1944: Bjørn Nielsen
1943: Jens Enevoldsen
1942: Bjørn Nielsen
1941: Bjørn Nielsen
1940: Jens Enevoldsen
1939: Holger Norman-Hansen
1938: Poul Hage
1937: Poul Hage
1936: Erik Andersen
1935: Erik Andersen
1934: Erik Andersen
1933: Erik Andersen
1932: Erik Andersen
1931: Erik Andersen
1930: Erik Andersen
1929: Erik Andersen
1928: I. E. W. Gemzøe
1927: Erik Andersen
1926: Erik Andersen
1925: Erik Andersen
1924: Aage Kier
1923: Erik Andersen
1922: Egil Jacobsen

Topscorerne

Erik Andersen 12
Bent Larsen 6
Curt Hansen 6
Sune Berg Hansen 6
Jens Enevoldsen 5
Peter Heine Nielsen 5
Børge Andersen 4
Poul Hage 4
Erling Mortensen 4
Bjørn Nielsen 4
Bjørn Brinck-Claussen 3
Carsten Høi 3
Ole Jakobsen 3
Jens Kristiansen 3
Eigil Pedersen 3
Chr. Poulsen 2
Lars Bo Hansen 2
Allan Stig Rasmussen 2
I. E. W. Gemzøe 1
Svend Hamann 1
Gert Iskov 1
Bo Jacobsen 1
Eigil Jacobsen 1
Åge Kier 1
Bent Kølvig 1
Holger Norman-Hansen 1
Erik Pedersen 1
Sejer Holm Petersen 1
Ulrik Rath 1
Palle Ravn 1
Lars Schandorff 1
Steffen Pedersen 1

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.