Spil skak online
på Skakserver.dk


Mødereferater

De seneste mødereferater fra Dansk Skak Union findes i menuen til højre.

Ældre referater findes i arkivet.

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.