Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 21. januar 2007
 

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af HB-møderne 27. oktober og 18. november  Side 3
2. Forretningsudvalgets beretning  Side 3
3. Medlemskampagne  Side 3
4. Forslag til ændringer af "Love for Dansk Skak Union"  Side 6
5. Samarbejdsforholdet til Dansk Skole Skak  Side 6
6. Tid og sted for næste møde  Side 7
7. Eventuelt  Side 7

Se eller download (som pdf) ...
Referat
  
Bilag 1 (...vedr. pkt. 4: Ændringer af "Love for Dansk Skak Union")

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.