Spil skak online
på Skakserver.dk


Redaktion

Skakbladet udgives af Dansk Skak Unions og udkommer seks gange om året med i alt knap 300 sider.

Om skak naturligvis.

Turneringer, analyser af partier, artikler om teori, skakhistorie, problemskak, dertil opgaver, juniorskak, korrespondanceskak og information vedr. alt i Dansk Skak Union.

Landets bedste skaknavne skriver i Skakbladet: Blandt andre Peter Heine Nielsen og Sune Berg Hansen.

Alle medlemmer af Dansk Skak Union modtager Skakbladet, men abonnement kan også tegnes, klik her: Bestil abonnement

Redaktion:
Thorbjørn Rosenlund
Kongestien 16
2830 Virum
Tlf. 25 63 42 10
Email: Skakbladet@skak.dk

 

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.