Spil skak online
på Skakserver.dk


Indbydelser i skakbladet

Standardudformning
Milimeterpris : Kr. 5,50 (ekskl. moms). Første 40 mm er gratis for EMT-annoncer.

Specialudforming
Millimeterpris: Kr. 6,50 (ekskl. moms)

Faktura
... udsendes af DSU’s kasserer. Indbydelser, som modtages efter deadline, men alligevel optages, pålægges gebyr kr. 50,-.

Elo-rating
Elo-ratede turneringer skal være røgfri.
Arrangører af koordinerede turneringer skal oplyse det i indbydelsen, hvis turneringen ønskes Elo-ratet.

Betænknings- og spilletid
Hvis andet ikke er fastsat, spilles i koordinerede turneringer med betænkningstiden 40 træk på 2 timer og derefter 20 træk i timen.

Anden skak
Annoncering om simultan, foredrag og træning kan optages rubrikken ‘Anden skak’ til de ovenanførte mm-priser.

Også på Internettet - gratis!
Alle turneringsindbydelser i Skakbladet bliver lagt på Dansk Skak Unions hjemmeside www.dsu.dk uden merbetaling. Hvis arrangøren ønsker link til egen hjemmeside, bedes dette oplyst sammen med manus.

Brev eller email
Indbydelser sendes til Skakbladets redaktionen, hvor også information om deadlines, filformater og tekniske vilkår kan indhentes. Teksten skal ledsages af indryknings- og eventuelle layoutønsker.

Redaktion
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf. 25 63 42 10
Email: skakbladet@skak.dk

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.