Spil skak online
på Skakserver.dk


Annoncer i skakbladet

Millimeterpris
Kr. 6,50 (ekskl. moms)

Rabatter
Færdigt arbejde 7%
Tre annoncer inden for samme kalenderår 25%

Tillæg
Farver 25%
Bagsideplacering 15%
Forsideplacering 30%

Minimumspris
Kr. 500,- (ekskl. moms)

Sendes til
Skakbladets redaktion: skakbladet@skak.dk
... hvor også information om deadlines, filformater og tekniske vilkår kan indhentes.

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.