Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 5. februar 2012

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 27-11-2011
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra Hovedkredsene
5. Opfølgning på visionsseminar
6. DM 2012
7. Ungdomsarbejde
a. U-DM
b. Junior Hold-DM
8. Nyt fra udvalgene :
a. Eliteudvalget
b. Divisionsturneringsudvalget
c. Kvindeudvalget
d. Regeludvalget
e. Kartoteksudvalget
9. DM i hurtigskak
10. Unionens økonomi
11. Tid og sted for næste møde
12. Eventuelt

Bilag:
Referat

Bilag 1 - Dagsorden

Bilag 2A - Referat 2011-11-27

Bilag 2B - Rettelsesforslag

Bilag 3 - Beretning

Bilag 4 - Medlemstal 01-2012

Bilag 5A - Slides benyttet af IDAN under seminaret

Bilag 5B - Referat af visionsseminar

Bilag 7 - Juniorlandstrænerberetning

Bilag 8B-1 - Oplæg til divisionsstruktur efter sammenlægninger

Bilag 8B-2 - Forslag til divisionsturneringsdatoer

Bilag 9A - Endeligt reglement for DM i hurtigskak

Bilag 9A - Endeligt reglement for DM i hurtigskak

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.